Prosatt en hashing


Beste bezoeker

Als u een contract met ons afsluit, zijn normaal gezien onze algemene voorwaarden van toepassing. We publiceren deze algemene voorwaarden op onze website. Wij willen u verzekeren dat onze algemene voorwaarden die vandaag online staan, identiek zijn aan de algemene voorwaarden die morgen online staan. U kan dit zelf nagaan, en wel via hashing. Op deze pagina leggen we uit hoe dit werkt. 

1. Wat is hashing?                        

Hashing is een cryptografische functie die een vingerafdruk neemt van een specifieke verzameling gegevens, zoals een tekstfragment of een pdf-bestand. Het berekent vervolgens de "hash" of "checksum" van de gegevens, die kan worden gebruikt om na te gaan of u een ongewijzigde kopie van die gegevens gebruikt. De checksum neemt de vorm aan van een reeks cijfers en letters van een vaste lengte, ook wel een string genoemd.

Er zijn veel verschillende hashing algoritmen. Bij Prosatt gebruiken we SHA-256, een veilige en bekende methode.

Hashing is een eenrichtingsproces. Het is gemakkelijk om van een dataset naar een checksum te gaan, maar het is bijna onmogelijk om van een checksum terug naar de originele data te gaan. Als je een bepaalde set gegevens invoert in het SHA-256 hashing algoritme, zal dit altijd dezelfde checksum opleveren. Maar als de gegevens ook maar een klein beetje veranderen, dan zal de checksum anders zijn.

Enkele voorbeelden:

Laten we een eenvoudig tekstfragment bekijken, zoals de zin "Prosatt, your partner for growth", en de SHA-256 checksum berekenen. Als we dat doen, krijgen we de volgende checksum:

69d201d23281f3f6ade4443933a760d34d817dbc8e97d7d04e418be2839bbbaf

Laten we nu de zin nu lichtjes aanpassen en een uitroepteken toevoegen. De zin wordt dan "Prosatt, your partner for growth!". Als we de SHA-256-checksum van deze zin berekenen, krijgen we de volgende checksum: 

8a2c3c7d4ad2c41bf13e7e77048ba9e3c4bee58dbfe173ddab66acd39d36997a

Zoals u ziet: als er ook maar iets verandert aan de gegevens, is het resultaat een totaal andere checksum. 

Hetzelfde geldt wanneer we de checksum van een pdf-bestand berekenen. Als we vertrekken van hetzelfde pdf-bestand, is de SHA-256-checksum altijd hetzelfde. Maar zodra we ook maar iets wijzigen in de pdf, zal de checksum helemaal anders zijn. Daarom kan de checksum worden gebruikt om de versie van het pdf-bestand te bevestigen. 

2. Hoe werkt dit voor de algemene voorwaarden van Prosatt? 

We publiceren onze algemene voorwaarden op onze website als een pdf-bestand. Als u bijvoorbeeld klikt op de URL www.prosatt.be/algemenevoorwaarden1.0, zal u een pdf-bestand kunnen downloaden met daarin de Nederlandstalige versie 1.0 van onze algemene voorwaarden. Deze pdf heeft bestandsnaam Prosatt Algemene Voorwaarden_Versie 1.0_20231001. 

Als u alleen de URL kent waar u deze algemene voorwaarden terug kunt vinden, weet u niet of het pdf-bestand dat u vandaag kan downloaden, hetzelfde is als het pdf-bestand dat u gisteren kon downloaden. Maar als u de URL kent én de checksum van het pdf-bestand, dan kan u op elk moment controleren of het pdf-bestand nog hetzelfde is.

De SHA-256 hash (ofwel checksum) van deze Nederlandstalige algemene voorwaarden is de volgende:

8dfdf86ee723e6df33487dbd6201036b92b164b774bac61d866f50b375282623

Gemakshalve vermelden we meestal enkel de eerste acht tekens, dus 8dfdf86e. Dit volstaat in de praktijk, omdat elke wijziging aan het pdf-bestand ervoor zal zorgen dat de hele checksum totaal verschillend is, en dus ook de eerste acht tekens. 

U kan op elk moment het bestand opnieuw downloaden, en nakijken of de checksum nog steeds dezelfde is. Hierna leggen we uit hoe u dit doet. 

3. Hoe vindt u de checksum van een pdf-bestand?  

Misschien werkt u op een pc waarop het programma 7-zip is geïnstalleerd. In dat geval kan u de checksum eenvoudig vinden door de volgende stappen uit te voeren:

·                   Download het bestand in uw documenten;

·                   Klik met de rechtermuisknop;

·                   Ga naar “CRC SHA” en klik vervolgens op “SHA-256”.

Uw PC toont dan automatisch de checksum van het bestand.

Als u geen PC met 7-zip hebt, is de gemakkelijkste manier om de hash van een bestand te controleren, het te uploaden naar een website die een hash kan berekenen. U kan bijvoorbeeld de volgende website gebruiken:

https://emn178.github.io/online-tools/sha256_checksum.html .

U kan het bestand selecteren waarvoor u de checksum wilt berekenen en het naar het vak "Drop File Here" slepen. U kan ook op de woorden "Drop File Here" klikken om te bladeren naar een bestand op uw systeem. Nadat u dit hebt gedaan, geeft de website de SHA-256-hash in het veld genaamd “output”.

We hopen dat u met deze uitleg probleemloos aan de slag kan met de algemene voorwaarden van Prosatt!